V Prítomnosti Ducha

Vieš, či si sám, alebo tvoj blížny naozaj v prítomnosti Ducha Svätého? Vieš naisto, že tráviš čas s Ním a nie so svojím egom? Ako vieš, či nepočúvaš niekoho, kto sa za vybaveného Duchom Svätým iba výdáva? Podľa čoho to vieš? Toto biblické učenie je o konkrétnych znakoch ako to vieme o sebe aj rozlíšime u iných.

Obsahom lekcie BUDE prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRLxxx). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz