Dosiahnutie duchovnej rovnováhy

26 APRÍLA 2023
Ak si človek, ktorý bol predtým postihnutý leprou, nemohol dovoliť jahňa, potrebné na svoju obetu, mohol ho nahradiť hydinou.

Lv 14:32: Toto je zákon toho, v ktorom je znak malomocenstva, ktorý si nemôže dovoliť to, čo sa týka jeho očistenia.

Skutočnosť, že príznakom lepry bola biela škvrna na tele, naznačuje, že lepra vznikla vtedy, keď sväté vytrženie nie je vyvážené rovnakým vedomím pokorného záväzku voči nášmu Božiemu poslaniu. Božie vytrženie je prejavom našej lásky k Bohu, zatiaľ čo pokorná oddanosť Jeho vôli je vyjadrením nášho strachu z Boha a podriadenosti Jeho vôli. Lásku k Bohu a strach z Boha si môžme predstaviť napr. ako „pravú ruku“ a „ľavú ruku“ našej duše. Uprednostňovanie jednej pred druhou narúša našu duchovnú rovnováhu.

Protichodné sily je možné harmonizovať iba použitím tretej sily, ktorá ich obe prevyšuje a zahŕňa – štúdiom Biblie. Štúdium Biblie s vedomím sebazničenia voči Bohu nám umožňuje povzniesť sa nad obmedzenia logiky a prírody. Dokážeme harmonizovať protiklady lásky a strachu a obnoviť medzi nimi zdravú rovnováhu. Toto je ďalší spôsob, akým je štúdium Biblie protijedom na klebety a ohováranie, ktoré prináša do sveta uzdravenie a harmóniu.

Toto je skvelá správa! Zjavuje nám, že z dôvodu, že seba samého nevykúpi nik z nás, je jediným skutočným pokáním za našu duchovnú nečistotu – za ono malomocenstvo našej duše – znovuzrodenie a štúdium Biblie a život podľa nej.

Aleluja!

Najnovšie príspevky