Hlava a Telo

30 JÚNA 2022
Učiteľ viery je pre celý Izrael ako hlava pre telo.

A je to pravda.

Hlava prepája všetky končatiny a orgány tela a robí z nich všetkých predĺžené časti jedného organizmu.

Učiteľ Božieho Slova tak spája všetkých ľudí, aby z nich vytvoril jeden harmonický celok.

A keď sme my, ľudia jedno, potom Boh, ktorý je jeden, môže prebývať medzi nami.

Najnovšie príspevky