Imunizácia vs Vplyv

5 JANUÁRA 2023
Jakub potom ešte viac prekvapil Jozefa tým, že dal Efraimovi prednosť pred Manassesom, hoci Manasses bol starší.

Gn 48:19: Jakub povedal Jozefovi: Ale jeho mladší brat bude väčší ako on.

Ako sme videli, Manasseh predstavuje našu povinnosť chrániť sa pred negatívnymi vplyvmi nášho okolia.

Efraim, naopak, predstavuje našu povinnosť ovplyvňovať svoje okolie, vykúpiť seba a svet z vyhnanstva.

Keďže pred ovplyvňovaním sveta sa musíme uistiť, že sme chránení pred jeho pokušeniami, dal Jozef svojmu prvorodenému meno Manasses a chcel mu dať prednosť aj pri prijímaní Jakubovho požehnania.

Pri udeľovaní požehnania sa však Jakub zameral na účel nášho zostupu do vyhnanstva: nie na obyčajné duchovné prežitie, ale na duchovný rast, ktorý je výsledkom nášho úspešného stretnutia s vyhnanstvom. Jakub dal teda prednosť Efraimovi.

Podobne je to aj v našom exile: hoci – rovnako ako Manasses je prvorodený – zabezpečenie našej identity veriaceho je prvým krokom, naším hlavným cieľom je byť Efraimom, pozitívne ovplyvňovať svet okolo nás.

Najnovšie príspevky