Každej duši

3 APRÍLA 2023
Každá duša má svoju osobitnú službu v oblasti intelektu a emócií v súlade s povahou a charakterom duše.

Je napísané: „Mojimi nepriateľmi ma poúčaš, aby si mi dal múdrosť“;

Zo zlých sklonov, ktoré človek zistí len pozorovaním svojich prirodzených charakterových vlastností, môže zmúdrieť a spoznať, ako tieto charakter kriviace črty napraviť a ako podriadiť svoje sily službe Bohu.

Pozorovať niečo, aby som to zbadal a mohol napraviť, však vôbec neznamená kochať sa v tom, ani utápať, ani to uctievať.

Cieľom je zmúdrieť, nie hrešiť.

Najnovšie príspevky