Kľúč k Úspechu

29 AUGUSTA 2021

Mojžiš potom židovský ľud ubezpečil, že napriek kliatbám, ktoré práve vyslovil, by si mali byť istí svojou schopnosťou zostať verní Božej Zmluve a využívať Jeho ochranu.

Mojžiš Božiemu ľudu povedal:

Dt 29,8: Musíte zostať verní svojej zmluve s Bohom, aby ste uspeli vo všetkom, čo robíte.

Hebrejské slovo „uspieť“ znamená aj „porozumieť“. Tento verš teda znamená, že splnením Božích prikázaní „porozumieme všetkému, čo by sme mali robiť“.

Existuje mnoho aspektov života, v ktorých sa snažíme určiť, či poznať, ako sa správať duchovne najpozitívnejšie, t.j. nevybočiť z Božej Cesty. Ale až keď žijeme v súlade s pokynmi Božieho Zákona, stávame sa citlivými na Božiu vôľu. To nám zase pomáha porozumieť tomu, ako konať v súlade s Božou vôľou v kontexte tých oblastí života, v ktorých priame riadenie konkrétnymi prikázaniami nebadáme.

Najnovšie príspevky