Matka života

11 NOVEMBRA 2021
Zatiaľ čo my ostatní žijeme v okamihu, ktorý už zmizol, matka dáva život, vychováva život a vedie ho do večnosti.

Z 54 pasáží prvých piatich kníh Písma, je len jedna pomenovaná po žene. Volá sa „Život Sarah“. Otvára sa informáciou, že Sarah zomrela. Áno, toto je život Sarah. Jej skutočný život. Pretože jej život sa naplnil len jej odchodom.

Počas svojho života spolu s manželom Abrahámom skúmali krajinu zasľúbenú ich deťom. Až keď Sára zomrela, Abrahám urobil svoj prvý skutočný nákup, verejne a za plnú platbu. Sárino pohrebisko a jeho sprievodné pole v Hebrone označujú základný bod Zeme Izrael.

Počas svojho života mala Sarah iba jedno dieťa, ktoré zostalo slobodné. Odkiaľ príde „potomstvo početnejšie ako hviezdy“, ktoré Boh sľúbil? Až po Sárinej smrti sa vytvorilo spojenie Izáka a Rebeky, ženou podobnou Sarah, vďaka ktorej sa židovský ľud stal skutočnosťou.

Počas Sárinho života Abrahám nebol schopný viesť Izmaela. Na základe Božieho príkazu bol prinútený počúvnuť Sarah, ktorá bola svedkom Izmaelovho ničivého vplyvu a žiadala, aby bol poslaný preč. Na konci príbehu Abrahám pokračuje v Sárinej ceste so zvyškom svojich detí. Dokonca aj Izmael činil pokánie a prijal Izáka ako pravého Abrahámovho dediča.

Bolo to po Sárinom odchode, kedy sa Abrahámova vízia začala v tomto svete objavovať v realite – prostredníctvom Sárinej práce.

Toto je skutočný život – život, ktorý nie je obmedzený na roky fyzického tela, ale život, ktorý sa stáva ešte skutočnejším po tom, čo sa uvoľní z týchto telesných obmedzení, a je stále viac a viac pociťovaný každým rokom, ktorý uplynie.

Taký je život matky. Zatiaľ čo my ostatní žijeme v okamihu, ktorý už pominul, matka dáva život, vychováva život a vedie ho do večnosti.

Najnovšie príspevky