Modlitba v Chráme

21 SEPTEMBRA 2022
Jedným z prikázaní je slúžiť Bohu, ktorý nech je zvelebený naveky.

Toto prikázanie sa opakuje mnohokrát: “A budeš slúžiť Bohu, svojmu Pánovi”,  “A Jemu budeš slúžiť”, “A Jemu slúžiť.” 

Hoci príkaz slúžiť Bohu (t.j.splnenie všetkých prikázaní) má všeobecnú povahu, má aj špecifickú kvalitu, pretože je prikázaním modliť sa. Áno, modlitba je naša duchovná bohoslužba. Vidíme, že “služba” nie je len všeobecný príkaz: Lebo “slúžiť Bohu” znamená modlitbu. A nielen to.

V knihe Deuteronómiu sme učení, že “slúžiť Bohu” znamená aj štúdium Božieho Zákona.

Aký je biblický zdroj pre tvrdenie, že modlitba je prikázaním Boha? Je vo verši: “Pána , svojho Boha sa budeš báť a Jemu JEDINÉMU budeš slúžiť.”

Písmo na mnohých miestach hovorí: “Slúžte Mu skrze Jeho Zákon, slúžte Mu v Jeho Chráme.”

Tento výrok znamená, že cieľom človeka by malo byť modliť sa v Duchu Svätom, ktorého chrámami sú všetci znovuzrodení – každý individuálne, a aj spoločne na zhromaždení, teda “v Božom Chráme”, ako vidíme v čase posviacky prvého Jeruzalemského Chrámu v modlitbe kráľa Šalamúna, v smere k Chrámu.

Vieme, – lebo tak učí Božie Slovo, – že chrámom Ducha Svätého je každý znovuzrodený Brat a Sestra (len oni),  súc Kristovým telom aj ich spoločenstvo, a všetci sú tak JEDNO v Chráme, ktorým je Boh sám.

Uvedom si, aká nesmierna ochrana a bezpečie v bytí v Bohu naozaj je!

Takže, aby sme sa modlili “v Jeho Chráme” a každej Jeho úrovni, musíme v skutočnosti “byť v Bohu”, čo znamená len jedno:

BYŤ ZNOVUZRODENÍ.

Najnovšie príspevky