Mojžiš, Šalamún, Mesiáš

26 NOVEMBRA 2021
Keď príde Mesiáš, nikto nebude musieť byť nikým iným.

V časoch Mojžiša žiarilo veľké svetlo božskej múdrosti zo svätej archy, keď putovala Sinajom a rozptýlila všetky zlé sily z ich miesta.

V časoch Šalamúna žiarilo veľké svetlo božskej múdrosti zo svätej archy, ktorá spočívala vo Svätyni svätých v Chráme, a priťahovalo k nej všetkých, ktorí hľadali múdrosť z najvzdialenejších končín ľudského osídlenia.

V časoch Mesiáša bude zo svätej Archy v Nebesiach svietiť také veľké svetlo Božej múdrosti, že celé ľudstvo bude vedieť, že všetci sme božské bytosti v chráme planéty Zem, každý z nás presne tam, kde máme byť, pohybovať sa a rásť v harmónii a jednote jediného Boha.

Objavíme svoje skutočné ja.

Najnovšie príspevky