Najprv Ženy

21 JANUÁRA 2022
Základy: viera, dôvera, láska, bázeň – to je predovšetkým ženská doména.

Keď prišiel čas odovzdať Boží Zákon Deťom Izraela, Boh povedal Mojžišovi, aby najprv hovoril so ženami.

Pretože toto je poradie, v ktorom Boží Zákon vstupuje do sveta:

Najprv základy, potom detaily.

Základy – viera, dôvera, láska, bázeň, svätosť – sú v zásade doménou ženy.

Preniesť to všetko do detailov času a priestoru — tu sú užitoční muži.

Najnovšie príspevky