Nič, čo Nehorí

23 JÚNA 2022
Predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila s nekonečným svetlom Boha.

Toto je pravda: predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila s nekonečným svetlom Boha.

Potom vstúpila do tela, tvora zo šliach a kostí. Aby sa tu naučila konečný význam lásky.

Telo bude tvoj knôt. Prikázania, ktoré robíš, Boží Zákon, ktorý sa naučíš, budú tvojim palivom. Objaví sa aj učiteľ, ktorý znovu zapáli tvoj plameň.

A tu sa dozvieš, že aj tvor z mäsa a kostí môže túžiť po nekonečnom Svetle – po Kristovi. Pretože v skutočnosti mimo tohto Svetla nie je nič.

Najnovšie príspevky