Obriezka negativity

6 NOVEMBRA 2022
Aj keď sa nám to na prvý pohľad nemusí zdať súvisiace, obriezka má veľa do činenia práve s plodnosťou.

Napriek Božiemu sľubu Abrahám a jeho manželka Sára ešte nemali žiadne deti. Sára preto požiadala svoju egyptskú otrokyňu Hagar, aby porodila Abrahámovi dieťa v nádeji, že aj ona počne.Hagar počala skutočne rýchlo a usúdila z toho, že súc milenkou, sú jej duchovné zásluhy sú väčšie ako zásluhy manželky, a tak sa posmievala Sáre, ktorá potom povedala Abrahámovi, aby ju poslal preč. Hagar porodila Abrahámovho prvého syna Izmaela.

O trinásť rokov neskôr Boh povedal Abrahámovi, že nadišiel čas, aby mal syna so Sárou, a v rámci prípravy na to by sa mal obrezať. Abrahám poslúchol bol obrezaný nielen on, ale aj každý muž v jeho domácnosti. Takto Abrahám prijal znak zmluvy, ktorá existuje medzi Bohom a každým Veriacim jednotlivcom.

Duchovne je obriezka odstránenie „predkožky srdca“, vrstvy apatie a povýšenosti, ktorá bráni nášmu skutočnému spojeniu s Bohom. Aby sme sa duchovne obrezali, musíme sa zbaviť pripútanosti k pôžitkárstvu. Zvyčajne nie je také ťažké vzdať sa zjavného alebo hrubého materiálneho uspokojenia. Ťažšie je odnaučiť sa od jemnejších pripútaností, ktorých negatívny vplyv na nás nemusí byť taký zjavný. Preto Boh sľúbil, že proces duchovnej obriezky dokončí za nás. Tento posledný aspekt obriezky sa začína znovuzrodením a v najplnšom zmysle prejaví až v Mesiášskej ére.

Obriezka je jediné prikázanie, ktoré je pečaťou na našom fyzickom tele. Prostredníctvom nej je každý Kresťan fyzicky a neodvolateľne spojený s Bohom, a tak nám je daná moc prekonať naše telesné pudy, aby sme prejavili svoju pravú Božiu povahu. Vidíme teda, že byť plodným v duchovnej oblasti je bez obriezky srdca nemožné rovnako, ako byť bez obriezky tela plodný fyzicky.

Najnovšie príspevky