Odraz nahor

20 MÁJA 2022
Pád je Nebeský spôsob, ktorý ti umožní povzniesť sa neporovnateľne vyššie.

Noc prichádza pred dňom, bolesť pred potešením, zmätok pred múdrosťou. Rovnakým spôsobom bol vytvorený aj tento svet: cesta vpred neexistuje bez prvého kroku späť.

Tak je to so všetkými tvormi. Ale my, ľudia, sa snažíme nielen posunúť sa vpred, ale preskočiť našu vlastnú prirodzenosť, vôbec akúkoľvek prirodzenosť.

Aj my musíme najprv ustúpiť, aby sme mohli vyskočiť nahor. Ale keďže náš skok presahuje prirodzenosť, padáme aj my, pod našu prirodzenosť.

To je hriech – pád pod vašu vlastnú prirodzenosť, ako ten, kto sa prikrčí pred skokom.

A to je sila návratu — preskočiť úplne všetky hranice.

Najnovšie príspevky