Osvietenie

28 MÁJA 2023
V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je dobre. Všetko, čo je potrebné, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Božie Slovo je svetlo.

Prečo sa Božie Slovo porovnáva so svetlom? Pretože nám hovorí o mieste každej veci.

Pretože v skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Všetko je tu.

Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je dobre. Celkovo je to veľmi dobrý, krásny svet. Všetko, čo potrebujeme, je trochu svetla.

Čo je svetlo? Svetlo nič nepridáva ani neuberá. Odhaľuje len zmysel a účel všetkého, na čo žiari.

Mysli na svoj vlastný domov. V tme nie je možné zistiť, čo patrí do tvojej skrine a čo do bielizíka, čo je pripravené na použitie a čo potrebuje opravu. Namiesto toho sa to, čo sa dá umyť alebo opraviť, je odmietnuté a opovrhuté a tvoj najcennejší majetok sa môže stať najväčším nebezpečenstvom.

Zapni však jedno malé svetlo a nebezpečné miesto sa stane domovom. S každým pridaným svetlom sa stávaš zrazu bohatším a požehnanejším.

Aj tento svet má byť domovom Boha. Božie Slovo je svetlo. Zažiar ho jasne a uzdrav svet.

Najnovšie príspevky