Prečo sám sebe škodíš?

15 MARCA 2023
Toto je moje svedectvo o tom, ako sa mnohí poškodzujú, lebo nestrážia ani svoje duše, ani slová, čo im vychádzajú z úst.
Včera som jednej Božej duši poslala kontakt na miesto, kde jej môžu pomôcť v jej záležitosti. Odpovedala, že tam skúsi zavolať.
Keď som čítala jej reakciu na moju odpoveď, to jej “skúsim” mi doslova dvíhalo žalúdok. Tak som fakt, prečo mi to REŽE UŠI, keď to čítam – a nie len u nej – predniesla Pánovi a On mi dal odpoveď. Dôvodom je nevera a nedôvera, ktorú v sebe tí, čo odpovedajú “skúsim”, živia sami. A ani to nevidia, lebo sa nad svojimi rečami a zmýšľaním nezamýšľajú, rozumej: nestrážia svoju dušu vôbec, nie že veľmi.
V Písme však nenájdeme NIKOHO – žiadneho Božieho muža ani ženu NIČ SKÚŠAŤ.
Vidíme ich len konať vo viere, poslúchať príkaz Pána a usilovať sa – rozumej vynakladať všetko úsilie – pre dosiahnutie Božieho zámeru.
Ježiš nás NIKDY NIČ skúšať neučil. On sám je predsa len ÁNO a AMEN.
Nie: “neviem, skús a uvidiš.” Preto, ty, ktorý si sa tu našiel, rob pokánie. Lebo ak nie, samého seba tak hádžeš späť do hriechu nevery vopred spochybňuješ dobro, ktoré ti Boh chcel dať. Inak povedané: konáš ako schizofrenik – človek s rozdelenou mysľou aj srdcom – neveriaci. Ihneď s tým prestaň!
Či nevieš, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?
Skúšať možno topánky a šaty v obchode, alebo nový recept.
Ale je napísané: NEBUDEŠ pokúšať Pána svojho Boha!
Najnovšie príspevky