Shema Izrael

16 AUGUSTA 2022
Prebuď v sebe to, čo si poznal predtým, ako si sa narodil.

Jadro každého Veriaceho je zabalené v šiestich slovách Shema Izrael.

Veľmi hrubo a s veľkým kompromisom v bohatstve každého slova hovorí: „Veriaci musí kontemplovať: Boh – ktorý je náš Boh – že Boh je jeden.“

Význam: Nielen to, že je len jeden Boh, ale že táto jedinečnosť Boha je taká, že nič – ani nebesia, ani zem, a dokonca ani všetky tie obrovské zázraky, ktoré obsahujú – neexistuje vôbec nič mimo dokonalej Jedinečnosti, ktorá presahuje a zahŕňa všetky veci.

Ale potom, stačia len dve hebrejské slová, aby sme povedali, že Boh je jeden. Prečo potrebujeme šesť?

Kontempluj ich a pochopíš. Pretože v tomto bode musíš svoje ucho otočiť dovnútra. A odtiaľ budeš počuť, že táto Jedinečnosť nie je poznanie, ktoré si sa naučil od svojich učiteľov, rozlíšil si ju z pozorovaní alebo si ju inštinktívne pochopil zo svojho zmyslu pre zázrak.

Nie – tento pocit Jedinečnosti je tvoj, pretože je to pec, ktorá horí v elektrárni tvojej duše, kyslík, ktorý dýcha v každom aspekte tvojej bytosti, nezastaviteľný prúd, ktorý poháňa každý pohyb tvojho života. Je to v tebe, v samotnom jadre tvojho bytia.

Poznanie, tradícia, kontemplácia – to všetko je životne dôležité a nevyhnutné: aby si v sebe prebudil to, čo si poznal predtým, ako si sa narodil.

Najnovšie príspevky