Slepota prehnaných emócií

25 APRÍLA 2021
Tesne predtým, ako Lotova žena dorazila na bezpečné miesto – hoci vyvinula určité úsilie, aby unikla pred blížiacou sa katastrofou – neposlúchla anjelov príkaz a obzrela sa späť. „Stala sa soľným stĺpom“ (Gn 19:26).

V Písme o tom čítame na dvoch miestach:

Lk 17,32: Pamätaj na Lotovu manželku.

Gn 19,26: Ale jeho žena sa obzrela dozadu za seba a stala sa soľným stĺpom.

Prečo sa obzrela späť? Kontext konkrétne neuvádza dôvod, ale pravdepodobne priveľmi milovala svet a materiálne veci, ktoré mala v Sodome. Je zrejmé, že Lot bol bohatý muž, ktorý mal dostatok dobytka a služobníkov, ktorý spôsobil problém, ešte kým žil s Abrahámom (Gn 13:5-7). Istotne mal s manželkou honosný dom s mnohými kvalitnými izbami, sluhami, ktorí plnili jej rozkazy, skvelým oblečením, luxusným jedlom a častou zábavou.

Aj medzi občanmi Sodomy dosiahol Lot významné postavenie a to nad rámec svojho bohatstva, čo dokazuje fakt, že ho istom momente vidíme sedieť v bráne mesta, na mieste zvyčajne vyhradenom pre starších a sudcov. Lotova manželka možno oľutovala svoje rozhodnutie vzdať sa privilégií vysokého spoločenského postavenia a svojich prominentných priateľov. Oľutovať rozhodnutie poslúchnuť Boha ohľadne spásy a záchrany je naozaj hlúpe a stojí život. Lotova žena zjavne milovala veci a spôsoby tohto sveta viac, ako Boha. Ján píše:

1Jn 2,15-17: Nemilujte tento svet, ani veci, čo sú v tomto svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom sebaobetavá Láska Boha Otca. Lebo všetko, čo je v tomto svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, a pýcha vo výslnie toho, čo má v tomto živote, jeho životného vlastníctva, toto všetko nie je z Otca, ale z tohto sveta. A tento svet pomíňa, aj jeho žiadostivosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, má svoje trvalé bydlisko, aby zostal naveky.

Je tu ale ešte jedna vec, ktorú si človek na prvý pohľad nevšimne. Väčšina ľudí verí, že Lot mal iba dve dcéry, ale to nie je pravda. Vo svojej reči Sodomčanom hovorí: „Hľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznali muža.“ (Gn 19:8). Mal dve nevydaté dcéry. Neskôr, v 14.verši, „hovoril so svojimi zaťmi, ktorí sa oženili s jeho dcérami“, čo znamená, že mal ďalšie vydaté dcéry, ktoré neboli pannami. Nakoniec mu anjeli povedali: „Vstaň, vezmi svoju manželku a svoje dve dcéry, ktoré sú tu“ (verš 15), čo znamená, že mal dcéry aj inde. Keďže Lot a jeho manželka mali viac ako dve dcéry, nezanechali v meste len materiálny majetok. Keď dal Boh pršať na Sodomu oheň a síru, ich vydaté dcéry a zaťovia – a možno aj vnuci – zahynuli s ostatným obyvateľstvom mesta. Aká hrozná a tragická skúška ich viery!

Keď teda Lotova manželka so Sodomy utekala, jej bohatstvo, dom a sociálne postavenie nebolo jediné, čo mala na mysli. Obavy o veci boli nepodstatné v porovnaní s vedomím istej smrti jej mäsa a krvi. Možno neverila, že Boh naozaj splní svoju hrozbu. Možno len chcela vidieť, že ich oné vydaté dcéry a ich rodiny predsa len nasledujú. Emócie milujúcej matky voči jej odsúdenej rodine v meste, doslova zahmlievali jej schopnosť robiť správne rozhodnutia a doslova ju oslepili. Ježiš nás pred takýmito prehnanými emóciami voči našim blížnym varuje:

Mt 10,37–39: Kto miluje otca alebo matku viac ako Mňa, nie je Ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako Mňa, nie je Ma hoden. A kto neberie svoj kríž sebazapierania a nenasleduje Ma, nie je Ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho a ten, kto stratí život pre Mňa, nájde ho.

Ježišove slová tu idú proti našej hriešnej ľudskej prirodzenosti. Iste. A tak je to správne. Božia požiadavka, aby sme Mu boli oddaní viac, než členom našich vlastných rodín, je však absolútne spravodlivá, lebo to On nás stvoril, On za nás zomrel, to On za nás zaplatil vlastnou krvou. Patríme Bohu, nie sebe. Pre Jeho učeníkov je zanechanie členov rodiny pre splnenie Božej vôle, najčastejšou ťažkosťou, ktorej musia čeliť, keď vyjdú z tohto sveta (Zjv 18:4). Bohužiaľ, väčšina pre neschopnosť poslúchnuť ten istý Boží príkaz, zahynie. Aj preto nám Ježiš pripomína, aby sme „pamätali na Lotovu ženu“. Čoskoro totiž príde deň, keď budeme musieť, rovnako ako Lot a jeho rodina, bez váhania poslúchnuť Božie varovanie a ujsť.

Lk 17,31: V ten deň nech sa nikto na streche nevráti dovnútra kvôli žiadnemu zo svojho majetku v dome, a ten, kto je na poli, nech sa už nevracia za vecami, ktoré po ňom zostali.

Keď Boh prikáže svojim vyvoleným, aby ušli na bezpečné miesto, od mnohých z nás sa bude vyžadovať, zanechať členov rodiny presne tak, ako Lot a jeho rodina. Bude to nepochybne jedna z najväčších skúšok našej viery. Budeme vedieť, že pred nami leží Život a nádej a za nami Smrť a skaza, tak ako to zažil Lot a jeho rodina pri úteku zo Sodomy.

Je čas, aby sa na to každý z nás pripravil.

Najnovšie príspevky