Spoliehanie sa na Božiu prozreteľnosť

7 DECEMBRA 2023
Počas pasenia svojich stád Jozefovi bratia vymýšľali, ako čo najlepšie odstrániť jeho a hrozbu, o ktorej si mysleli, že predstavuje. Jakub za nimi poslal Jozefa.

Gn 37:18: Skôr než sa Jozef dostal k svojim bratom, sprisahali sa proti nemu.

Hoci to nemali v úmysle, ani to nepredvídali, činy bratov viedli k tomu, že sa Jozef nakoniec dostal k moci a prežila celá Jakubova rodina. Jozefova skúsenosť jasne ukazuje, že či si to uvedomujeme alebo nie, všetko, čo sa nám deje, riadi Boh v náš prospech. A teda aj súdy proroctiev siedmych poľníc Zjavenia.

Je preto hlúpe a neproduktívne hnevať sa na tých, ktorí sa zdajú, že nám škodia.

Hoci môžu byť skutočne vinní za svoje činy, nemôžu nám urobiť nič, čo by Boh nechcel. Skôr by sme sa mali učiť od Jozefa, ktorý odplácal zlo svojim bratom láskavosťou a naďalej ich miloval napriek ich nenávisti voči nemu.

Najnovšie príspevky