Uzdravená vo Sviatok

28 SEPTEMBRA 2021
Boh nám prisľúbil, že ak my dodržíme prikázanie o Ním prikázaných Sviatkoch, že nás bude žehnať tak, že sa budeme radovať. Preto sa dnes tešíme aj z daru uzdravenia našej Sestry v Kristovi:

Chválim Pána za Jeho milosrdenstvo s nami!

Svedčím o Jeho odpustení, keď som sa rýchlym a neuváženým rozhodnutím nevedomky odťala od Jeho ochrany, ma rozboleli kríže. Po modlitbe mojich sestier v Kristovi a po spoznaní svojho hriechu, vyznaní Pánovi a prosbe o odpustení, ma Pán oslobodil od bolesti krížov a to v posledný deň Sviatku Stánkov!

Vďaka Bohu za Jeho vernosť!

Ivana

Najnovšie príspevky