Vytrvalosť Sústredenia

9 DECEMBRA 2022
Ezau ponúkol, že odprevadí Jakuba a jeho rodinu do Kanaánu.

Ale Jakub jeho priazeň odmietol a sľúbil, že Ezaua navštívi v jeho dome na vrchu Sei’ir.

Gn 33:14: Nech teraz môj pán prejde pred svojím služobníkom; a ja povediem pomaly, podľa tempa stáda, ktoré ide predo mnou, a tempa, ktoré budú môcť deti vydržať, až kým prídem k môjmu pánovi na Seir.

Jakub sa tu zmieňuje o Ezauovej budúcej premene v mesiášskej ére – „kým sa nedostanem k svojmu pánovi v Sei’ire“. Jakubov prístup k Ezauovi nás učí, ako neutralizovať potenciálne nepriateľstvo „Ezauov“, s ktorými sa stretávame počas nášho vyhnanstva:

Ak sa staneme obeťou vonkajšieho komfortu vyhnanstva a cítime sa byť podriadení vláde „Ezaua“, náš postoj sa stane samonaplňujúcim proroctvom – naše vyhnanstvo nám začne skutočne vládnuť. Aby sme neutralizovali Ezauovu moc, musíme vidieť skrz fasádu vyhnanstva k jeho vnútornému účelu, ktorým je umožniť nám pripraviť svet na mesiášsku éru. V tom čase bude „Ezau“ podrobený a premenený. Keď sa na dlhé dobrodružstvo exilu pozeráme ako na cestu smerom k Vrchu Sei’ir, so zameraním na náš konečný cieľ, „Ezau“ sa stáva neškodným aj počas exilu.

Najnovšie príspevky