Výzva na 40-denný pôst

16 FEBRUÁRA 2022
V roku 1964 sa stala šokujúca a brutálna vražda. Šokujúce na celej veci bolo, že 38 susedov bolo svedkami útoku a vraždy pred ich bytovkou, ktorá sa odohrala počas 30 minút, počas ktorých obeť opakovane kričala a žiadala o pomoc, ale nikto nezakročil, ani sa neobťažoval zavolať políciu. Nechceli sa do toho miešať. Pred nami je ďalšia, oveľa brutálnejšia, prorokovaná samotným Kristom.

Tento príbeh vyvolal otrasy v New Yorku aj mimo neho a viedol k významnému výskumu efektu okoloidúcich (teória, že čím viac ľudí je prítomných, tým je menej pravdepodobné, že niekto zasiahne). Ale pred nami je naozaj ďalšia a ešte horšia udalosť než tá a New Yorku, a Ježiš ju prorokoval vo svojom najslávnejšom proroctve pre naše časy.

„Nechaj ma na pokoji“ je často synonymom pre úplne bežný výraz: „Nechcem sa do toho miešať.“

Božie Slovo obsahuje podobnú podobný, hanebný debakel v príbehu Zlatého teľaťa. Národ, ktorý len pred niekoľkými týždňami zažil na hore Sinaj najväčšie Božie zjavenie v dejinách, sa zrazu úplne stratí a v neprítomnosti Mojžiša hľadí na ľuďmi vytvorenú sochu ako na svojho nového vodcu. Monumentálna tragédia a najhorší hriech v národných dejinách Izraela. Mojžiš sa vracia k následkom tohto výsmechu Bohu a v spravodlivom rozhorčení rozbíja tabule Zákona. Ale zároveň sa vracia k Bohu, aby prosil o odpustenie pre svoj bludný národ (Ex 34:9) a uspel.

Keď sa však vráti s druhou sadou tabúľ, zíde z vrchu a vyzýva tých, ktorí sú lojálni k Bohu, aby sa k nemu pridali a vykorenili zločincov v ich strede. Zlí sú potrestaní a asi 3 000 ľudí je nakoniec usmrtených.

Čo sa tu deje? Nepresvedčil Mojžiš Boha, aby odpustil ľuďom ich hriech? Tomuto hovoríme odpustenie? Prečo zomiera 3000 ľudí?!

Lebo tí, ktorí boli popravení, boli vzbúrení vodcovia, buriči, aktívni páchatelia, ktorí presvedčili svojich bratov, aby nasledovali ich cestu po modlárskej ceste. Týmto ľuďom sa jednoducho nedalo odpustiť. A už je tu Zákon.

A potom tu boli aj “náhodní okoloidúci”, tí, ktorí sa aktívne nezapájali, ale stáli okolo a „tak trochu“ sa zúčastnili. Možno sa pozerali bokom. Možno odpovedali amen alebo čo. Je to táto druhá skupina, ktorej Boh odpustil.

Ale ak neboli skutočne zapojení, prečo vôbec potrebovali nejaké odpustenie? Aký bol ich hriech? Odpoveď poskytuje silný pohľad, relevantný vtedy, teraz a navždy.

Okoloidúci, ktorý mohol pomôcť, ale nepomohol, nie je až taký nevinný. Práve ono postávanie bokom bez protestov, je to, čo z nich robí hriešnikov. 

Egypt opustilo viac ako 600 000 mužov. (Ex 12:37) Podnecovateľov potrestaných smrťou bolo len 3 000, čo znamená, že pomer nevinných okoloidúcich k aktívnym hriešnikom bol 200 ku 1! Iste, táto mlčiaca väčšina mohla ľahko prevalcovať agitátorov a spôsobiť, že by sa Zlaté teľa vôbec nezhmotnilo.

Mlčky sa pozerať, kým je všetko sväté znevážené a znesvätené, nie je nič iné ako svätokrádež. Takže táto obrovská časť v podstate slušných ľudí, ktorí prižmúrili oči pred zlom okolo seba a povedali: „Nechcem sa do toho miešať,“ skutočne potrebovala Božie odpustenie. A to isté sa práve teraz deje s našou generáciou. Zlaté teľa (verzia 2.0) je už vo vývoji. Drvivá väčšina ľudí je slušná, morálna a dodržiavajúca zákony. Ale ak sa dobrí ľudia postavia bokom a povedia: „Nechaj ma na pokoji“ alebo „Nechcem sa do toho miešať“, potom, tragicky, temné sily zvíťazia a náš svet bude o to chudobnejší.

Príbeh Zlatého teľaťa nám pripomína, že keď prechádzame životom, „na víťazstvo zla je potrebné iba to, aby dobrí ľudia nerobili nič“. 

História sa však opakuje a dnešní niekoľkí “buriči” už ohlásili prípravu aj uctievanie ich “zlatého teľaťa a svätokrádež v trvaní 40 dní.” 

Ty a ja však nemáme nemusíme patriť medzi nečinných okolostojacich. Ty a ja sme pozvaní do duchovného boja ako Mojžiš, s cieľom odpustenia pre tých, ktorí ani nerozumejú tomu, do čoho sa to vyhlásenou modloslužbou idú zapojiť. Len potom bude možné aj im pokračovať v ceste do Zasľúbenej Krajiny Božieho Kráľovstva. 

Preto ťa pozývam vzoprieť sa počas 40 dní Satanovi a všetkej jeho zlobe, s cieľom vyprosiť Božie milosrdenstvo pre vytrvalosť v dobrom až do konca – až do Ježišovho Druhého príchodu pre seba aj pre všetok Boží ľud. Pozývam ťa byť Mojžišom na vrchu s Bohom, vyprosujúc milosrdenstvo pre nerozumných modlárov pod ním.

Mojžiš svojím orodovaním u Boha dosiahol nielen odpustenie hriešnikom, ale aj odchod k Bohu tesne pred ich vstupom do Zasľúbenej Zeme. Boh je ten istý Včera, Dnes a Naveky. Rovnakú odmenu chce dať aj nám. Len On dokáže zaistiť náš prechod do svojho Večného Kráľovstva tesne pred fyzickým vstupom doň. Na nás je nasledovať príklad.

Štyridsaťdenný pôst a modlitby začíname v stredu 2.Marca 2022 (žiadnou omšou v modlárskom dome) a končíme vo štvrtok 14.Apríla 2022. Každý, kto miluje Boha sa doň zapája osobne, alebo v skupine, t.j.vytvoriť reťaz na 40 dní so svojimi blížnymi na tento úmysel: 

Vyprosiť Božie milosrdenstvo pre vytrvalosť v dobrom až do konca – až do Ježišovho Druhého príchodu pre seba, aj pre všetok Boží ľud. 

Spôsob ako sa postiť počas 40 dní:

 • Pôst je ÚPLNÝ (to znamená žiadne jedlo počas 40 dní)
 • Kto môže, nech sa na spomínaný úmysel (nie iný) postí počas 40 dní
 • Kto môže a vydrží úplný pôst počas 21 dní, nech sa spojí s ďalším a postia sa v dvojici, aby sa neporušila 40-dňová reťaz.
 • Každý ďalší sa môže spojiť s ostatnými a vytvoriť pôstnu reťaz jedno, či trojdňovým, opakovaným pôstom na rovnaký úmysel počas 40 dní.
 • Návštevy modlárskych domov ako aj obetovanie zlým duchom sú nemysliteľné a neprijateľné

DÔLEŽITÉ!

 • Toto je pôst a modlitba vo vôli a na príkaz BOHA pre naše časy (viď Lk 21:36)
 • NEMEŇ ÚMYSEL ANI SPÔSOB pôstu. Nič k nemu NEPRIDAJ a NIČ z neho NEUBERAJ. 
 • Pôst je úplný, lebo je to pôst pre vyprosenie Božieho milosrdenstva
 • Chlebovým kvasom, ani jedením či svojvoľnosťou v pôstny deň sa žiadne milosrdenstvo vyprosiť NEDÁ.
 • V pôste si volaný zomierať sebe, aby Boh vo svojom nesmiernom milosrdenstve zhliadol na všetkých
  • vrátane Židov, ktorí budú čeliť otrasnému prenasledovaniu v Judee a dal nám milosť vytrvalosti v dobrom až do svojho Druhého Príchodu na zem.
 • Na tvojom postoji a skutkoch aj správaní sa v pôste nesmierne záleží. 
 • Boh nám nesľúbil že to bude ľahké, ale že bude s nami.

Nech Boh žehná každého, kto sa podriaďuje výzve Boha a robí tak s radostným srdcom a ochotne!

Najnovšie príspevky