Základ Všetkého

1 JÚNA 2023
Boh potom prikázal Mojžišovi, aby spočítal tretí a posledný levitský rod, rod Merari.

Nm 4:29: Boh povedal Mojžišovi: Musíš spočítať klan Merari.

Klan Merari niesol „kostrovú“ časť Svätostánku – dosky, ktoré tvorili steny, spolu s ich základňami a spojovacími tyčami. Steny boli najmenej „funkčné“ zo všetkých komponentov Svätostánku, ale tvorili jeho základný rámec, prostredie, v ktorom sa odohrávali všetky „nadprirodzené“ aktivity.

V našom živote je rámcom a základom nášho vzťahu s Bohom naša nezištná oddanosť Jeho vôli. Aj keď je to najmenej “očarujúci” aspekt nášho vzťahu s Bohom, je to základ, na ktorom spočívajú všetky ostatné, príťažlivejšie alebo vzrušujúcejšie aspekty.

Najnovšie príspevky