Absolútna kreativita

13 AUGUSTA 2022
V nebi ani na zemi nie je nič iné ako Boh.

Kreativita je cvičenie v paradoxe.

Je to umelcovo vyjadrenie seba samého. A predsa sa umelec musí disciplinovane a šikovne vzdialiť od svojho umenia, aby jeho výtvor obstál ako jeho vlastná realita, ako výtvor.

Vytvorenie vesmíru z ničoty je absolútnym paradoxom.

Je absolútnym vyjadrením absolútnej existencie, keďže existencia sa vynára bez hraníc.

A je to absolútna zdržanlivosť, pretože Stvoriteľ skrýva svoju prítomnosť v rámci aktu udržiavania stvorenia, takže toto stvorenie sa bude vnímať ako svoje vlastné bytie, a nie iba ako rozšírenie svojho Stvoriteľa.

Aby sa v samotnej existencii tohto vesmíru prejavila konečná jednota: Svetlo a tma, bytie a nebytie sa zbiehajú v bode, kde je všetko jedno.

Takže aj keď existuje nebo a zem, nie je nič iné ako ten neuchopiteľný bod, ktorý poznáme ako Boha.

Najnovšie príspevky