Absolútna Kreativita

26 JÚLA 2023
V nebi ani na zemi nie je nič iné ako Boh.

Kreativita je cvičenie v paradoxe.

Na jednej strane je kreativita vyjadrením samotného umelca.

Na druhej strane sa však umelec musí disciplinovane a zručne vzdialiť od svojho umenia, aby jeho výtvor pôsobil ako skutočný, akoby žil sám osebe.

Vytvorenie vesmíru z prázdnoty je absolútnym paradoxným aktom.

Je absolútnym vyjadrením absolútnej existencie, keďže existencia sa vynára bez hraníc.

A je to absolútna zdržanlivosť, pretože Stvoriteľ skrýva svoju prítomnosť, aby sa toto stvorenie vnímalo ako svoje vlastné bytie, a nie iba fantáziu svojho Stvoriteľa.

V samotnej existencii tohto vesmíru sa prejavuje konečná jednota: Svetlo a tma, bytie a nebytie sa zbiehajú v bode, kde je všetko jedno.

Takže aj keď existuje nebo a zem, nie je nič iné ako ten nepolapiteľný bod, ktorý poznáme ako Boha.

Najnovšie príspevky