NM – V Divočine

Denné štúdium knihy, ktorú väčšina pozná pod jej katolíckym názvom: Numeri. Skrze samoštúdium pochopíš zmysel pasáží krok za krokom, a pochopíš tak nielen Slovo, ale hlavne spôsob, ako spolupracovať s Bohom ako Jeho partner, na spáse našich rodín a našich blížnych v [...]

NM – V Divočine2022-07-02T06:47:32+01:00

LV – A On Povolal

Praktické, denné štúdium knihy A On Povolal, známej pod katolíckym názvom Levitikus. V Kristovi sme kráľmi aj kňazmi a čoby kňaz musíš poznať svoju "uniformu", povinnosti aj zbrane duchovného boja. A čo je najdôležitejšie: význam a spôsob prinášania náležitých obiet nášmu Bohu. [...]

LV – A On Povolal2022-06-15T14:15:21+01:00

EX – Mená

Obsahom kurzu je podrobná a praktická štúdia knihy Exodus, rozdelená na denné čítania a štúdium. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: EX. Zápis do kurzu je možný [...]

EX – Mená2022-06-15T14:15:39+01:00
Go to Top