HYS – Základ

Tento kurz je zameraný na tréning a výcvik jednotlivcov a vodcov cirkví (aj domácich), aby sa sami učili a mnohých ďalších naučili o Ježišovom židovstve a židovskom základe Kresťanstva - všetko veci, ktoré tzv.populárne kresťanstvo a falošný kult vytôáča, alebo popiera a [...]

HYS – Základ2022-11-25T13:23:50+01:00

DT – Slová

Táto, v poradí piata kniha Starej Zmluvy, je napísaná vo forme rozlúčkového príhovoru Mojžiša k Deťom Izraela pred ich vstupom do Zasľúbenej zeme Kanaán. Ale jej duchovné poklady sú nadčasové a veľmi dôležité práve pre nás, generáciu posledných čias. Ty a ja [...]

DT – Slová2022-09-01T14:04:37+01:00

NM – V Divočine

Denné štúdium knihy, ktorú väčšina pozná pod jej katolíckym názvom: Numeri. Skrze samoštúdium pochopíš zmysel pasáží krok za krokom, a pochopíš tak nielen Slovo, ale hlavne spôsob, ako spolupracovať s Bohom ako Jeho partner, na spáse našich rodín a našich blížnych v [...]

NM – V Divočine2022-09-12T18:15:45+01:00

LV – A On Povolal

Praktické, denné štúdium knihy A On Povolal, známej pod katolíckym názvom Levitikus. Levitikus je knihou pre Povolaných pre konkrétnu službu v Božom Kráľovstve, a ty dnes POVOLANÝ si. V Kristovi sme kráľmi aj kňazmi a čoby kňaz musíš poznať svoju "uniformu", povinnosti aj [...]

LV – A On Povolal2022-09-01T14:05:14+01:00

EX – Mená

Obsahom kurzu je podrobná a praktická štúdia knihy Exodus, rozdelená na denné čítania a štúdium. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: EX. Zápis do kurzu je možný [...]

EX – Mená2022-09-01T14:05:05+01:00
Go to Top