Dom Božieho Slova

2 JÚNA 2023
Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova.

Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje.

Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane Božím Slovom. Buď naplnený Božím Duchom a staneš sa chrámom Božieho Ducha. Priveď k svojmu stolu tých, ktorí potrebujú teplý domov, a tvoj dom sa stane lampou v tme.

Najnovšie príspevky