Koho milovať

1 MÁJA 2023
Boh potom informoval Mojžiša o nápravných trestoch za zapojenie sa do vzťahov, ktoré boli zakázané na konci predchádzajúcej časti Zákona.

Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že Židia ich musia dodržiavať, pretože „Ja som Boh“.

Lv 20:24: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal židovskému ľudu: Ja som Pán, váš Boh, ktorý som vás oddelil od národov…tým, že som vám dal Moje zákony.

Pocity lásky k inému človeku môžu byť veľmi silné. V skutočnosti sú také silné, že by nás mohli prinútiť uvažovať o vzpieraní sa zákazom Boha alebo dokonca o úplnom opustení Boha, ak sa pripútame k niekomu, kto je nám zakázaný.

Boh nám preto pripomína, že On, stvoriteľ sveta a prameň lásky, vydal tieto zákazy, a preto by sme od ich porušovania nemali očakávať žiadny pozitívny výsledok. Ak  sa spýtame, prečo nám Boh dal schopnosť pripútať sa k inej osobe tak silno, že by nás to mohlo prinútiť sa mu vzoprieť, odpoveď znie: aby nás úmerne odmenil za prekonanie tejto výzvy;

Môžeme si byť istí, že sa na Boha môžeme spoľahnúť, že nás bohato odmení, keď sa podriadime Jeho vôli.

Najnovšie príspevky