Množstvo

27 MARCA 2024
Nie pre naše podobnosti, ale pre naše rozdiely sme vzácni nášmu Stvoriteľovi.

Boh nechcel, aby Jeho stvorenie bolo akousi jednoduchou jednotou, homogénnou a jednotnou, bez rozdielu medzi jedným stvorením a druhým. Naopak, On si želal množstvo – obrovské množstvo, až do tej miery, že zvoláme: „Koľko je Tvojich diel, ó, Bože!“

A nie len do počtu. Sú rôznorodé a ich rôznorodosť má veľký význam. Pri pohľade na ktorýkoľvek z týchto výtvorov môžeme zvolať: “Aké veľké sú tvoje diela, ó Bože!” Pretože tieto rozdiely nie sú bezvýznamné, svojvoľné rozdiely. Jedinečnosť každého jednotlivého stvorenia je skôr vlastným komentárom k veľkosti jeho Stvoriteľa.

Rovnako sú to aj rozdiely medzi ľudskými bytosťami, nie ich totožnosť, čo ich robí vzácnymi v očiach ich Stvoriteľa.

Najnovšie príspevky