Nekonečná Hodnota

18 DECEMBRA 2022
Čo je vlastne tajomstvom silného sebavedomia?

Zdravé sebavedomie je dnes považované za “v móde”, pričom jeho nedostatok je považovaný za vinníka za množstvo problémov a jeho prítomnosť je prediktorom veľkého úspechu. Čo je teda tajomstvom silného sebavedomia?

Je to uvedomenie si hlbšej časti seba, nekonečnej časti. O Božskej duši, ktorú vlastní každý veriaci – od najspravodlivejšieho človeka až po najväčšieho hriešnika.

Bez ohľadu na môj výkon alebo postavenie, je vo mne úplne nezištný, svätý pohon, ktorý sa chce spojiť s Bohom a naplniť Jeho prikázania. A aj keď mám pocit, že som narazil alebo zlyhal, vždy si môžem spomenúť, že mám časť seba, ktorá je pokladom – doslovným kúskom samotného Boha vo mne.

Mám v sebe božskú dušu s nekonečnou hodnotou a neodmysliteľnou dobrotou.
Nie je to zo mňa, je to Boží dar.
Mám nekonečnú hodnotu, pretože Ježiš za mňa zaplatil svojou predrahou Krvou.

Najnovšie príspevky