Predčasný pôrod? Ani náhodou!

2 JANUÁRA 2019
Pánova milosť, o ktorej budem svedčiť dnes, začala vlastne ešte minulý rok. Nestala sa mne, ale Pán mi dal milosť byť jej svedkom. V tom čase Pán do svojej školy priviedol dvoch vzácnych ľudí a mne zveril milosť postarať sa o nich, kým pre nich príde, aby ich viedol ďalej (pozri 2Kr 2,4). Po prvých kontaktoch a lekcii s nimi, mi bolo zjavené, že im mám dať zopár svedectiev, ktoré budú v krátkom čase potrebovať, preto som ich poslala.

Pán mi dal vopred vedieť, že sa nová študentka aj s dieťatkom, ktoré čaká, dostane do problémov, aby ich Pán naučil najdôležitejšiu lekciu znovuzrodených (pozri Lk 9,62). Potom ma upozornil: “Stráž ich!” Preto som ich ešte v sobotu kontaktovala, ale neozvali sa. Keďže sa potom na poslednú lekciu v nedeľu nedostavili a nedali nič vedieť, čo nebola Pánova vôľa, predniesla som to Ježišovi. Až o dva dni na to ma kontaktoval jej manžel, s prosbou o modlitbu, lebo medzičasom už jeho manželku odviezli do nemocnice a lekári jej už ohlasovali predčasný pôrod. Obrátiac sa aj teraz na Ježiša, mi Pán pripomenul svedectvo, ktoré som novému bratovi vo viere už poslala. Preto som mu napísala: “Použi svedectvo, ktoré už máš: modlitba v ňom, z prvého dňa ťa učí, že ešte nie je čas pre dieťa, aby prišlo na svet – že Pán je Pánom času a všetkému ustanovil svoj čas. Tehotenstvo preto nemá a nesmie byť ukončené ani v šiestom, ani siedmom, či inom, ako deviatom mesiaci, prirodzeným pôrodom. Toto nie je Pánova vôľa!” Na to som mu prikázala zastaviť duchovný útok v mene Ježiš. Potom, čo tak spravil prišla správa, že Pán sa už oslávil a predčasný pôrod zastavil! Okrem toho napísal, že jeho manželka bude po posilňujúcich infúziách poslaná domov, kde vyčká až do prirodzeného termínu pôrodu.

Ale to ešte nebolo všetko. Pán mi ukázal, že zakrátko bude nasledovať ďalší útok zlého, na manželku tohto brata. A netrvalo dlho a prišla správa, že sa jej dýchanie zhoršuje. Nasledoval ďalší duchovný boj a situácia bola znova pod kontrolou.

Náš Pán je naozaj dokonalý a pravdivý, aj svätý vo všetkých svojich skutkoch a slovách. Jeho vôľa ani zámer nikdy nebol, aby sa poškodil stav matky, ani aby sa dieťatko narodilo predčasne. Nakoniec sa malý princ narodil presne v určenom čase: 40.týždni, ako určil Pán.

Prečo sa však celá vec vlastne stala? O čo tu išlo? Pán svojich milovaných učil viacero vecí, ale najmä jednote v duchu, čo by manželov a duchovnému boju v Jeho mene. Ježiš jediný je dokonalý a využíva naozaj všetky situácie v našom živote na to, aby nás učil celkom osobitným príkazom a spôsobom správania sa, čo by vlastných, Božích detí. A aj takýmto spôsobom nás učí, že je to Ježiš – Pán neba a zeme, kto všetkému určil správny čas, aj spôsob a že odchýlenie sa od Božieho plánu spásy, požehnania  a hojnosti života, nie je Jeho vôľa ani pre nás, ani pre naše potomstvo.

Naozaj je pravda: Všetko slúži na dobre tým, čo milujú Pána, tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia (Rim 8,28).

Zuzana

Najnovšie príspevky