Skrytá príčina

31 JÚLA 2022
Jediným nepredvídateľným skutkom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené.

Prvý chrám, prečo bol zničený? Kvôli modlárstvu, vraždám a cudzoložstvu.

Druhý chrám, keď odmietli prijať svojho Mesiáša – Krista.

Pretože boli takí, ktorí boli netolerantní, t.j.nenávistní voči iným bez príčiny. To nás učí, že nezmyselná neznášanlivosť (t.j.nenávisť) sa rovná modlárstvu, vražde a cudzoložstvu dohromady.

V Božom Zákone nie je uvedený žiadny väčší hriech nezmyselnej nenávisti. A predsa, zatiaľ čo si hlavné hriechy Zákona vyžiadali len 70 rokov vyhnanstva, intolerancia je taká zlovestná, taká mocná, že nám môže trvať takmer dvetisíc rokov, kým sa z jej rán vyliečime.

Zamysli sa: Biblia hovorí intolerancia je neznášanlivosť – nenávisť. A lekárska veda tvrdí, že je to druh nemoci. Rozumieš?

Jednoducho povedané, je oveľa jednoduchšie vysporiadať sa so zjavnými, otvorenými poruchami a opraviť ich. Neznášanlivosť sa však skrýva pod vrstvami ospravedlnení a sebaspravodlivosti. Keď neveríš, že si urobil niečo zlé, a naopak, ak veríš že si viedol svätú vojnu, je ťažké nahradiť všetky spôsobené škody.

Existuje však hlbší dôvod: Iné hriechy, dokonca aj tie najohavnejšie hriechy, sú príznakmi nedostatkov v ľudskej osobe. Je to problém krivého charakteru. Na nápravu týchto hriechov je každému z nás poskytnutých 70 rokov na tejto zemi – desať rokov pre každú zo siedmich kategórií emócií, ktoré sa spojením s hriechom stali zvrátenými.

Ale netolerancia toho druhého spočíva v prvotnej genéze zla, v bode trhliny a následnej fragmentácie, ku ktorej došlo v najskorších štádiách stvorenia, keď vesmír stratil kontakt s nekonečným Božím svetlom, ktoré ho predchádzalo.

Pretože je tak blízko k jadru našej reality, môže zaútočiť na jadro ľudskej psychiky, základný bod rozumu.

Preto jej protijed musí presahovať aj rozum. Musí súvisieť so samotným prvotným nekonečným Svetlom, so Svetlom, ktoré nepozná hranice. Kľúč k uzdraveniu ľudstva je preto nerozumný. Boh sa rozhodol pre “bláznovstvo” Evanjelia Vykúpenia.

Čo znamená, že jediným nepredvídateľným a bezpodmienečným aktom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, spája sa s iným, najmä s takým, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené a naplnené.

Povedané po ľudsky: chorých na nenávisť (intoleranciu) uzdravuje LEN spojenie s Tým, Koho nenávidia – nechcú mať pred očami.

Najnovšie príspevky