Svedectvo Hľadača Pokladov

13 APRÍLA 2021
Boh miluje tých, čo Ho usilovne hľadajú. S vďačnosťou nášmu Učiteľovi sa chcem s vami podeliť o skúsenosť z prorockého samoštúdia verša Dan 7:8. Tento verš som skúmala ako úlohu, zisťovala som pôvod Antikrista na základe biblických a historických faktov.

Toto skúmanie mi prinieslo nielen radosť, ale aj poznanie mojich slabostí. Presvedčila som sa, že sa na Slovo Pána nemožno pozerať iba telesne, ale že je nutná dôvera, že Pán zjaví. Pochopila som, ako potrebujem byť sústredená nielen mysľou, ale aj dušou a celou svojou mocou na Jeho Slovo. Aj tento prorocký verš mi je na moje poučenie, výchovu a aj nápravu. Vďaka Bohu!

Čo som sa naučila? Pri identifikácii si klásť otázky: Prečo to idem hľadať? Čo ma k tomu motivuje? Potom otázky týkajúce sa priamo verša: Kto? Kde? Prečo? Ako? Aký cieľ? Zistila som, že otázky vyplývajú priamo z verša a úlohy, ktorá mi bola zadaná. Použila som pri tom mapu, internetové slovníky synoným a významov slov. Nechala som sa viesť Duchom Svätým a lektorkou. Vďaka Bohu a lektorke za trpezlivosť so mnou. Bolo to pre mňa namáhavé, lebo som nebola zvyknutá sa takto vytrvalo sústrediť.

Aké princípy ma toto skúmanie naučilo? K identifikácii verša potrebujem: dôveru a poslušnosť Bohu, trpezlivosť, vytrvalosť, neodkloniť sa od verša, nič neuberať ani nepridávať, všímať si indície, dôsledne sa venovať každému slovu a súvislostiam medzi slovami, spoznať všetky významy slova a to doslovný; aj duchovný význam, uvedomiť si, že na niektoré veci treba počkať, byť pokorný a tichý.

Vďaka Pánovi, že ma učí svojej múdrosti. Som vďačná za lektorku, ktorá mi venovala veľa času, nemala to so mnou ľahké. Aleluja!

Ivka

Najnovšie príspevky