Tma poznáva Svetlo

30 AUGUSTA 2022
Prišiel si sem, aby si rozžiaril temnotu.

Keď sa naša božská duša prebúdza k tomu, čo je Božie, aký je tu zázrak?

Na to mala tvoja duša zostať na svojom nebeskom mieste hore. Prečo musí vstúpiť do tohto temného, nebezpečného sveta?

Je to preto, aby zviera v tebe zdvihlo oči k Nebesiam, aby temná stránka ľudského stvorenia vpustila trochu svetla, aby ľudské ego napriek sebe konalo dobro – a to je skutočne úžasné.

Ako môže tma poznať svetlo? Ako môže zem poznať nebo?

Iba mocou Toho, ktorý je nad temnotu i svetlo, nebesia aj zem.

A to je skúsenosť, ktorú môže tvoja duša objaviť len v tomto svete.

Najnovšie príspevky