Tvoja Obnova

7 MARCA 2024
Čo je to, čím má viera pôsobiť na človeka? Aký je jeho zamýšľaný účinok? Ježiš uzdravil človeka počas sabatu a náboženskí vodcovia ho za to chceli zabiť.

Kristus ich potom verejne pokarhal:

Jn 7:15-24: Vy obrezávate v sobotu dieťa. Ak teda môže byť dieťa obrezané aj v sabat, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som počas sabatu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.”

Ježiš tak konal úmyselne; čakal do sabatu, aby mohol uzdraviť, pretože sa snažil preniknúť do srdca problému:
Čo od nás Boh chce? Čo chce Boh pre nás?

Jeho odpoveď je jasná: uzdravenie celého človeka.

Boh už od samotného začiatku vedel, čo robí. Rozhodol sa od počiatku formovať životy tých, ktorí Ho milujú v rovnakom Duchu ako život Svojho Syna. Syn je prvým z ľudstva, ktoré obnovil.

Všimni si, že obnova je nevyhnutná. “Syn je Prvotinou z ľudstva, ktoré Boh obnovil.” To znamená uzdravenie celého človeka. Toto je zmyslom kresťanstva. “Spása” znamená oveľa viac, než len “nebo po smrti.” Obsahuje taktiež tvoju obnovu čoby ľudskej bytosti, ako človeka.

Tvoje zmýšľanie o obnove bude formovať tvoj prístup k všetkému ostatnému. Ako teda spolupracovať s Bohom na našej obnove? Čo musíme urobiť, aby sme sa snažili obnovu hľadať a hlbšie prijímať? Je to proces, ale výsledky sú úchvatné.

Mimo obnovu je kresťanstvo iba… náboženstvom.

Najnovšie príspevky