Vrátenie Duchovne Ukradnutých Vecí

24 MARCA 2024
Jedným z hriechov odčinených obetou za vinu je krádež. Aby však obeta tento hriech odčinila, musel zlodej najprv vrátiť tovar, ktorý ukradol.

Lv 5:23: Boh povedal Mojžišovi, že ak zlodej chce odčiniť svoj hriech obetou za vinu, musí najskôr vrátiť predmet, ktorý ukradol. 

Duchovne „ukradnuté predmety“ sú čokoľvek, čo sme hriechom „ukradli“ Bohu a odovzdali silám zla, či už ide o fyzický predmet, okamih alebo ľudský potenciál ako je rozum, emócie a rozhodnutia.

Našou životnou úlohou je vrátiť ukradnuté entity sveta ich právoplatnému vlastníkovi, t. j. preorientovať všetko, čo bolo odovzdané Zlu, späť Bohu, počnúc tým, čo sme my sami „ukradli“ Bohu svojimi hriechmi.

Toto je podstata pokánia: obnovenie sveta do jeho prirodzeného, Božieho stavu. Skrze pokánie je pre nás ďalej možné dosiahnuť ešte väčšie výšky, než aké sme dosiahli pred hriechom.

Najnovšie príspevky