Zodpovednosť za to, ako sa cítim

10 MARCA 2024
Je to Boží človek, kto vytvára svoje prostredie.

Ak tak nerobí, či neurobí, mal by si radšej dôkladne skontrolovať svoju vlastnú batožinu svedomia, aby zistil, či sú jeho veci v poriadku.

Samotná skutočnosť, že nedokáže vytvoriť Božie prostredie, by ho mala zlomiť ako triesku.

Musí od seba vyžadovať: “Čo robím na tomto svete?” 

Najnovšie príspevky