Download

9 JANUÁRA 2023
Nedá mi nepodeliť sa o ďalšiu nádhernú skúsenosť so Živým Bohom.

Dnes ráno som v modlitbe ďakovala Bohu za zjavenie a poznanie Jeho Slova, aj za každú doterajšiu inšpiráciu a nielen pri tvorbe nového čísla prorockého časopisu VIDEC.

Skrátka som Ho v modlitbe so vzdávaním vďaky prosila o zjavenie ohľadom symboliky proroctva 5.poľnice a Jeho vôle pre nás, veriacich, v tom čase.

Čo Boh urobil bolo neuveriteľné a nádherné! Znova ma vypočul svojím originálnym, neopakovateľným spôsobom, o ktorom On vie, že ho milujem!

Doslova ma vzal v duchu, ako by si otec vzal na kolená svoje dieťa, sedel so mnou ako pred veľkou priehľadnou obrazovkou a doslova mi UKÁZAL celé proroctvo 5. poľnice zo SVOJHO POHĽADU!

Bolo to ako čítať celú pasáž znova, ale s tým, že teraz nie je varovaním pre nespasených, ale výcvikom a náukou kráľovských detí pre ich budúce povolanie následníka trónu na Zemi.

Bolo to úžasné! Prezradil mi nielen to, ako ten čas “len prežiť“, ale AKO HO celý VYUŽIŤ a NA ČO!
Nech je Jeho meno zvelebené NAVEKY!

Najnovšie príspevky