Kvalifikácia pre Vedenie

18 NOVEMBRA 2023
Keď mal Ezau 40 rokov, oženil sa s dvoma Kanaánčankami.

O niečo neskôr Izák, ktorý medzitým oslepol, cítil, že je čas oficiálne odovzdať plášť vedenia, a tak povedal Ezauovi, aby sa pripravil na prijatie jeho požehnaní.

Gn 27:4: A urob mi chutné mäso, aké mám rád, a prines mi ho, aby som sa najedol; aby ťa moja duša požehnala skôr, ako zomriem.

Izák chcel menovať Ezaua za svojho nástupcu, pretože rozpoznal Ezauov potenciál stať sa nebojácnym bojovníkom proti Bohu, oddaným v boji proti zlu. Hoci Izák videl Ezaua podľahnúť pokušeniam, ktoré mal premáhať, Izák cítil, že ak Ezaua požehná, Ezau sa ujme veci dobra a spravodlivosti. So svojou nadradenou silou, dômyselnosťou a zručnosťou by potom Ezau mohol uskutočniť zámery Boha na zemi oveľa lepšie ako Jakub.

Rebeka si uvedomila Izákovu chybu. Bola pravda, že Jakub nebol taký prefíkaný, divoký bojovník ako Ezau. Ale bystré vnímanie, ktoré si Jakub vytvoril tým, že sa venoval premýšľaniu o Slove Boha – dnes by sme to nazvali štúdium Biblie, – mu mohlo poskytnúť bystrosť, potrebnú na prekonanie zla, keď sa s ním stretne. Okrem toho, Jakubova oddanosť Bohu mu dala oveľa silnejšiu túžbu urobiť zo sveta domov Boha, než akú Ezau kedy mohol mať.

Z Rebekinej múdrosti sa učíme, že vlastná zručnosť a moc z nás samé osebe nemôžu urobiť spoľahlivých, t.j.dôveryhodných vodcov. Svoje vodcovské vlastnosti môžeme najlepšie rozvinúť úplne oddaným štúdiom Božieho Slova a znalcov Božieho Slova by sme mali považovať za tých, u ktorých hľadáme vodcovstvo.

Najnovšie príspevky