Sme Partnermi Boha

10 MÁJA 2023
Boh dovolil svojmu ľudu predať svoje polia v krajine Izrael iba v prípade, že bol v hroznej finančnej tiesni.

Okrem toho, ak má príbuzný predávajúceho finančné prostriedky na odkúpenie, t.j.vykúpenie predaného poľa od kupujúceho, je mu to umožnené. Pokiaľ od predaja uplynuli aspoň dva roky, nemôže kupujúci odmietnuť predať pozemok späť.

Lv 25:25: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Jeho ľudu: Vykupiteľ poľa, ktorý je príbuzný predávajúcemu, môže vyjsť a vykúpiť tú krajinu, ktorú predal jeho príbuzný.

Zákony o vykúpení pôdy pred jubilejným rokom sú založené na zásade uvedenej pred dvoma veršami:

Lv 25:23: Pôda sa nesmie predať tak, aby sa oddelila natrvalo od jej pôvodného vlastníka, lebo zem patrí Mne.

Zákaz trvalého predaja nám pripomína, že Zem v konečnom dôsledku patrí Bohu; nikdy by sme sa nemali považovať za jej skutočných vlastníkov.

To isté platí pre akékoľvek bohatstvo alebo majetok, ktorý nadobudneme počas nášho života. “Zem a jej plnosť patrí Bohu.” (Ž 24:1)

Nikdy by sme nemali strácať zo zreteľa skutočnosť, že Boh nám dal všetko, čo vlastníme len ako svojim partnerom, aby to zušľachtil, povzniesol a premenil na svoj skutočný domov.

Najnovšie príspevky