Uzdravenie dvoch slepcov

26 NOVEMBRA 2021
Duchovná slepota má len jeden liek: Ježiša Krista, ktorý v nás prebýva mocou Ducha Svätého. Pri uzdravení dvoch slepcov stál Ježiš fyzicky pred nimi, ale pre Kresťanov je nám duchovne a osobne k dispozícii skrze svojho Ducha Svätého v nás. Nie mimo nás.

Slepota je primeraným opisom účinku hriechu. Proroctvo v Sofoniášovi hovorí:

Sof 1,17: A ja privediem úzkosť na ľudstvo, že budú chodiť ako slepí, pretože zhrešili proti Pánovi; a ich krv bude vyliata ako prach a ich vnútornosti ako hnoj.

Hriech spôsobuje, že ľudia na poludnie duchovne tápajú, ako slepý tápa v tme. Hriech ťa uvrhne do temnoty ako slepota, ale duchovná temnota je oveľa horšia ako jej fyzický náprotivok.

Mt 9,27-30: A keď Kristus odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami! Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, Pane. Tu sa Kristus dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Kristus ich prísne napomenul: Ale nech sa to nik nedozvie.

Keď Kristus prechádza okolo, dvaja slepci majú poslednú príležitosť a využívajú ju. Neprechádzal okolo každý deň. Ak by Ho tí dvaja muži nesledovali, aby ich ihneď uzdravil, možno by už nikdy nemali ďalšiu príležitosť na uzdravenie. Duchovne platí to isté pre každého. Boh otvára dvere príležitosti pre spásu a službu, ale len veľmi málo ľudí sa Ho chopí: Lebo povolaní sú mnohí, ale vyvolení sú niekoľkí.. Človek musí prejsť týmito dverami rýchlo, inak sa zatvoria a príležitosť bude navždy premrhaná. Kresťanovi môže minúť aj službu druhým, pretože nevyužíva príležitosti. S príležitosťami prichádzajú aj požehnania, a ak sa premešká príležitosť, tak aj požehnania.

Ak chceš požehnanie od Krista, musíš Ho nasledovať. Slepí muži túžili po fyzickom zraku, preto Ho nasledovali. Tí, ktorí sú vo svojej vernosti Kristovi ľahostajní, budú mať problém prijať od Neho vôbec nejaké požehnanie, pretože On zaobchádza s tými ktorí Ho nasledujú inak ako s tými, ktorí Ho nenasledujú. Občas sa dokonca aj člen Cirkvi bude sťažovať na nedostatok Božích požehnaní vo svojom živote, ale možné je, že nenasledoval Krista usilovne a nerozlíšil množstvo duchovných požehnaní, ktoré dostal. Boh dokonca zachádza tak ďaleko, že varuje svojich služobníkov, že ak si nevezmeme k srdcu Jeho varovanie o poctivosti v službe Jemu bezúhonnosti, prekľaje nás (Mal 2:1-2).

Kristus volá: “Nasleduj ma!” lebo On nás nasledovať nebude. Ale nasledovanie nie je ľahké, pretože:

Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž sebaobetovania a nasleduje ma.

Najnovšie príspevky