Naša viera2019-05-02T14:51:49+01:00

Naša viera

Lekcie šitia

30.12.2018|

Keď Ježiš zomrel, najposvätnejšia chrámová opona sa roztrhla na dve polovice (Mt 27,51). Roztrhaná zhora nadol. A kto to spravil? Určite nie kňazi. Bol to Boh sám. Vzal tú oponu a roztrhol ju na dve časti. Tak prečo trváme na jej [...]

Moja viera

30.12.2018|

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.(Hebr 11,1) BOH Je len jediný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí. Aby nás spasil, stal sa človekom. Ježiš Kristus bol Boh v tele, Emanuel - Boh s nami (Mt 1,23 ; Jn [...]

Pôst vo viere

30.12.2018|

Asi mesiac pred vianocami vo mne začala intenzívne vŕtať myšlienka pomoci môjmu synovi z krízy, ktorou ako každý mladý človek, vo svojom veku prechádza. Aby som si bola istá, že ma k tomu nevedú prehnané emócie, celú záležitosť som predložila Pánovi, aby [...]

Svedectvo o našej (ne)vere

30.12.2018|

Nasledujúce riadky sú, ak to chcete prijať, mojim svedectvom o stave a úrovni viery veriacich. Mojím cieľom nie je vás rozhorčiť, ani súdiť. Toto svedectvo je však skutočným usvedčením z najťažšieho hriechu kresťana - nevery. Zároveň je výzvou na pokánie. Ako veriaca [...]

Moje prvé Turíce

29.12.2018|

Toto je moje osobné svedectvo o prvom stretnutí so živým Bohom v živote vôbec.