PRL subcategory.

PRL – Ustavičná Modlitba

Čo znamená: ustavične sa modliť? Dá sa to vôbec? A nájde sa vôbec niekto v tomto 21.storočí, kto sa naozaj ustavične modlí, alebo po takej veci čo i len túži? Samozrejme, že áno. A prezradím ti tajomstvo: zasvätencom falošného kresťanstva sa preto stať [...]

PRL – Ustavičná Modlitba2022-05-03T14:13:40+01:00

PRL – Čarbičky Farbičky

Verím, že sa na mňa Peter Nagy nenahnevá, že práve jeho pieseň používam ako príklad pôsobenia kontradikcie v zmýšľaní a skutkoch mnohých veriacich. Táto téma je to životne dôležitá, lebo rozhodnutie pre jednotu so Slovom Večného Života, alebo pre kontradikciu Tomu, ktorého Meno [...]

PRL – Čarbičky Farbičky2022-05-02T15:22:18+01:00

PRL – Boží Zákon Zrušený? Nikdy!

Prečo niektorí Božiemu Slovu rozumejú a iní nie? Prečo niektorým študentom biblických škôl aj vysvetlené Božie Slovo pripadá nedosiahnuteľné, vzdialené, cudzie, či mätúce? Tvrdíš, nebodaj, alebo veríš, že bol Starý Zákon zrušený? Po vypočutí perličky to už nikdy nespravíš. Obsahom lekcie je prednáška [...]

PRL – Boží Zákon Zrušený? Nikdy!2022-05-02T15:24:05+01:00

PRL – Chrámová Daň Novej Zmluvy

Táto daň bola v časoch Starej Zmluvy určená pre chod a údržbu Svätostánku na púšti, ako prejav vďačnosti za ochranu pred smrteľnou nákazou. Aké príznačné pre naše časy, však? Písmo učí, že Boh neprebýva v stánkoch, ani kostoloch, zhotovených ľudskými rukami. Ani sa [...]

PRL – Chrámová Daň Novej Zmluvy2022-05-02T15:28:15+01:00

PRL – Dobrovoľná Obeta Lásky

Čo je to dobrovoľná obeta a komu bola a je určená? A na čo vlastne? Kto a aký úžitok z nej má dnes, v časoch Novej Zmluvy? Aké je jej tajomstvo? Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po [...]

PRL – Dobrovoľná Obeta Lásky2022-05-02T15:28:29+01:00

PRL – Dvojsečný Meč

Požehnanie a Kliatba. Obe sú čepeľami toho istého meča - Božieho Slova. Ale málo je tých, ktorí s ním skutočne vedia bojovať a preto je toľko porazených. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € [...]

PRL – Dvojsečný Meč2022-05-02T15:28:47+01:00

PRL – Čo je Spravodlivosť a Čo je Spása

Spravodlivosť a Spása nie sú to isté, ale väčšina veriacich ich vôbec nerozlišuje. Písmo napriek tomu obsahuje učenie o spravodlivosti a učenie o spáse. Postupnosť tu nie je náhodná a učí nás, že ak v živote nie je prítomná spravodlivosť,  na spásu možno [...]

PRL – Čo je Spravodlivosť a Čo je Spása2022-05-02T15:29:18+01:00

PRL – Budem sa chváliť svojimi slabosťami

Čo mal apoštol Pavol na mysli svojím výrokom: ...sebou samým sa chváliť nebudem, okrem svojich slabostí ? A čo to znamená, chváliť sa slabosťami? A potom je tu ešte jedna otázka: Mám sa ja sám vôbec čím pochváliť? Lebo ak sa už chválime, [...]

PRL – Budem sa chváliť svojimi slabosťami2022-05-02T15:29:34+01:00

PRL – Boží Spôsob

Boh nám prikázal: Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou a celou svojou mocou. Tým nám zjavil, že vzťah s Ním je nemžné budovať, ani udržiavať spôsobmi, aké platia v spoločenstve ľudí, Boha neznalých. Tu teda žiaden "môj" ani "tvoj", ani [...]

PRL – Boží Spôsob2022-05-02T15:30:26+01:00
Go to Top